ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.717.946.499
1.758.194.976
Duran Varlıklar
1.161.900.391
1.396.095.320
Toplam Varlıklar
2.879.846.890
3.154.290.296
Kısa Vadeli Yükümlülükler
692.575.178
866.231.290
Uzun Vadeli Yükümlülükler
288.422.567
330.640.053
Toplam Yükümlülükler
980.997.745
1.196.871.343
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.899.448.237
1.957.990.220
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-599.092
-571.267
Toplam Özkaynaklar
1.898.849.145
1.957.418.953
Toplam Kaynaklar
2.879.846.890
3.154.290.296

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.367.740.741
679.833.675
Satışların Maliyeti
-1.849.614.106
-597.485.354
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
518.126.635
82.348.321
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
518.126.635
82.348.321
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
531.262.882
64.969.092
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
587.978.193
79.554.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
493.904.868
62.955.688
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
427.395.642
59.151.146
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
427.395.642
59.151.146
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-193.409
-26.841
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
427.589.051
59.177.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
470.689.378
-581.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
898.085.020
58.569.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-319.771
27.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
898.404.791
58.541.983

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır