ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
166.927.865
210.573.419
209.988.490
Duran Varlıklar
26.965.010
41.147.868
46.516.284
Toplam Varlıklar
193.892.875
251.721.287
256.504.774
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.581.038
42.746.059
46.422.538
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.559.217
15.498.735
17.528.943
Toplam Yükümlülükler
36.140.255
58.244.794
63.951.481
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.752.620
193.476.493
192.553.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
157.752.620
193.476.493
192.553.293
Toplam Kaynaklar
193.892.875
251.721.287
256.504.774

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
95.651.705
170.291.606
53.347.312
Satışların Maliyeti
-77.814.406
-141.700.941
-49.972.890
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
17.837.299
28.590.665
3.374.422
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
17.837.299
28.590.665
3.374.422
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.452.385
10.565.668
-6.128.133
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.365.033
27.374.951
2.135.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
11.637.973
41.415.870
2.929.459
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
10.509.256
35.599.923
2.301.341
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.509.256
35.599.923
2.301.341
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
10.509.256
35.599.923
2.301.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.439.271
123.949
-3.224.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.069.985
35.723.872
-923.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
9.069.985
35.723.872
-923.200

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır