ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
166.927.865
173.995.036
Duran Varlıklar
26.965.010
32.686.678
Toplam Varlıklar
193.892.875
206.681.714
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.581.038
28.069.753
Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.559.217
17.710.658
Toplam Yükümlülükler
36.140.255
45.780.411
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.752.620
160.901.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
157.752.620
160.901.303
Toplam Kaynaklar
193.892.875
206.681.714

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
95.651.705
30.386.363
Satışların Maliyeti
-77.814.406
-25.439.667
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
17.837.299
4.946.696
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
17.837.299
4.946.696
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.452.385
-919.659
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.365.033
-904.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
11.637.973
5.399.394
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
10.509.256
4.020.615
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.509.256
4.020.615
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
10.509.256
4.020.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.439.271
-871.932
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.069.985
3.148.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
9.069.985
3.148.683

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır