ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

KIMMR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
632.375.578
862.174.261
1.107.018.869
Duran Varlıklar
292.784.283
674.509.045
1.052.171.131
Toplam Varlıklar
925.159.861
1.536.683.306
2.159.190.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler
364.767.702
624.681.950
888.972.094
Uzun Vadeli Yükümlülükler
125.011.443
258.598.542
555.627.801
Toplam Yükümlülükler
489.779.145
883.280.492
1.444.599.895
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
435.380.716
653.402.814
714.590.105
Ödenmiş Sermaye
240.000.000
240.000.000
240.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
435.380.716
653.402.814
714.590.105
Toplam Kaynaklar
925.159.861
1.536.683.306
2.159.190.000

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
1.298.811.232
2.463.937.770
2.153.499.744
Satışların Maliyeti
-951.704.704
-1.860.114.681
-1.629.800.606
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
347.106.528
603.823.089
523.699.138
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
347.106.528
603.823.089
523.699.138
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
37.811.457
4.595.203
121.854.444
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
49.746.882
63.438.797
135.160.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
27.323.916
67.360.531
108.564.566
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
20.411.820
52.805.913
75.999.291
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
20.411.820
52.805.913
75.999.291
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
20.411.820
52.805.913
75.999.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.735
165.216.185
-7.427.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.634.085
218.022.098
68.572.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
19.634.085
218.022.098
68.572.134

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır