KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

KARYE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
38.555.951
41.769.888
Duran Varlıklar
1.362.161.153
1.521.976.697
Toplam Varlıklar
1.400.717.104
1.563.746.585
Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.770.437
94.249.725
Uzun Vadeli Yükümlülükler
471.009.887
519.434.297
Toplam Yükümlülükler
556.780.324
613.684.022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
843.936.780
950.062.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
843.936.780
950.062.563
Toplam Kaynaklar
1.400.717.104
1.563.746.585

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
89.020.796
21.935.740
Satışların Maliyeti
-57.924.088
-21.302.664
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
31.096.708
633.076
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
31.096.708
633.076
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
22.785.437
-1.079.871
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
66.728.961
-1.069.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
65.903.781
-3.833.481
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
68.285.171
-2.275.387
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
68.285.171
-2.275.387
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
68.285.171
-2.275.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
344.532.553
108.401.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
412.817.724
106.125.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
412.817.724
106.125.783

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır