KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KGY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.746
6.936
12.982
Duran Varlıklar
608
731
705
Toplam Varlıklar
2.354
7.667
13.687
Kısa Vadeli Yükümlülükler
346
2.062
4.271
Uzun Vadeli Yükümlülükler
478
332
385
Toplam Yükümlülükler
824
2.394
4.656
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.530
5.273
9.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.530
5.273
9.031
Toplam Kaynaklar
2.354
7.667
13.687

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
9.651
6.979
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
9.651
6.979
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
9.651
6.979
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-340
3.158
4.572
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-340
3.520
4.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-334
3.416
4.877
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-270
2.543
3.736
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-270
2.543
3.736
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-270
2.543
3.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270
2.543
3.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-270
2.543
3.736

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır