DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.

DGRVK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
85.468.443
Duran Varlıklar
0
Toplam Varlıklar
85.468.443
Kısa Vadeli Yükümlülükler
84.984.476
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
Toplam Yükümlülükler
84.984.476
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
483.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
483.967
Toplam Kaynaklar
85.468.443

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Hasılat
16.388.674
Satışların Maliyeti
-15.718.674
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
670.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
670.000
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
578.623
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
578.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
578.623
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
433.967
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
433.967
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
433.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
433.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
433.967

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır