ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
21.433.322
23.358.787
26.822.392
21.146.831
Duran Varlıklar
51.975.218
57.961.691
66.470.341
69.855.471
Toplam Varlıklar
73.408.540
81.320.478
93.292.733
91.002.302
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.540.462
11.124.563
19.466.132
13.683.046
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.170.054
4.981.074
4.921.789
4.229.315
Toplam Yükümlülükler
11.710.516
16.105.637
24.387.921
17.912.361
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.698.024
65.214.841
68.904.812
73.089.941
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
61.698.024
65.214.841
68.904.812
73.089.941
Toplam Kaynaklar
73.408.540
81.320.478
93.292.733
91.002.302

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
27.103.878
27.203.245
36.364.651
9.752.374
Satışların Maliyeti
-7.997.704
-9.279.443
-15.718.849
-2.443.797
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
19.106.174
17.923.802
20.645.802
7.308.577
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
19.106.174
17.923.802
20.645.802
7.308.577
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
8.993.628
2.918.818
4.655.234
1.337.591
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
9.031.466
3.159.848
4.663.615
1.338.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
7.758.610
2.325.687
3.239.260
1.106.183
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
7.822.582
3.739.410
3.813.732
3.696.765
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.822.582
3.739.410
3.813.732
3.696.765
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.822.582
3.739.410
3.813.732
3.696.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.318
-222.593
-123.761
488.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.683.264
3.516.817
3.689.971
4.185.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.683.264
3.516.817
3.689.971
4.185.129

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır