ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
5.028.939.108
8.137.413.644
Duran Varlıklar
1.389.019.967
1.900.921.315
Toplam Varlıklar
6.417.959.075
10.038.334.959
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.927.516.287
3.690.060.913
Uzun Vadeli Yükümlülükler
179.576.099
170.826.434
Toplam Yükümlülükler
3.107.092.386
3.860.887.347
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.310.866.689
6.177.447.612
Ödenmiş Sermaye
850.000.000
998.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.310.866.689
6.177.447.612
Toplam Kaynaklar
6.417.959.075
10.038.334.959

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
7.392.433.448
4.691.966.560
Satışların Maliyeti
-4.906.914.702
-2.875.571.828
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.485.518.746
1.816.394.732
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
2.485.518.746
1.816.394.732
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.192.529.533
1.745.566.862
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.300.676.262
1.880.801.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.978.341.091
1.939.164.733
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.827.009.411
1.614.920.611
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.827.009.411
1.614.920.611
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.827.009.411
1.614.920.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
385.281.939
5.809.287
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.212.291.350
1.620.729.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.212.291.350
1.620.729.898

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır