ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
118.586.833
140.270.424
279.000.007
289.702.644
Duran Varlıklar
30.224.504
46.125.161
68.570.195
149.172.546
Toplam Varlıklar
148.811.337
186.395.585
347.570.202
438.875.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.821.695
105.176.224
106.741.452
185.888.977
Uzun Vadeli Yükümlülükler
18.853.526
21.327.863
12.737.539
23.608.086
Toplam Yükümlülükler
90.675.221
126.504.087
119.478.991
209.497.063
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.136.116
59.891.498
228.091.211
229.378.127
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
58.136.116
59.891.498
228.091.211
229.378.127
Toplam Kaynaklar
148.811.337
186.395.585
347.570.202
438.875.190

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
80.797.063
129.114.536
172.952.008
53.990.188
Satışların Maliyeti
-60.118.427
-105.687.761
-137.514.345
-47.283.580
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
20.678.636
23.426.775
35.437.663
6.706.608
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
20.678.636
23.426.775
35.437.663
6.706.608
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-9.952.730
14.886.369
3.781.511
3.446.188
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-11.895.711
14.402.274
4.617.071
8.539.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-23.399.478
8.172.823
-460.511
1.941.474
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-18.341.792
5.749.670
1.063.198
1.009.329
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-18.341.792
5.749.670
1.063.198
1.009.329
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-18.341.792
5.749.670
1.063.198
1.009.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
198.315
-42.570
-1.157.799
277.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.143.477
5.707.100
-94.601
1.286.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-18.143.477
5.707.100
-94.601
1.286.916

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır