PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PEKGY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
147.482.615
108.036.355
347.828.591
518.492.775
Duran Varlıklar
394.876.202
400.108.553
876.323.478
920.145.021
Toplam Varlıklar
542.358.817
508.144.908
1.224.152.069
1.438.637.796
Kısa Vadeli Yükümlülükler
220.652.907
118.941.139
158.751.186
297.301.584
Uzun Vadeli Yükümlülükler
200.197
198.020
384.667
459.294
Toplam Yükümlülükler
220.853.104
119.139.159
159.135.853
297.760.878
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.505.713
389.005.749
1.065.476.527
1.141.433.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-460.311
-557.048
Toplam Özkaynaklar
321.505.713
389.005.749
1.065.016.216
1.140.876.918
Toplam Kaynaklar
542.358.817
508.144.908
1.224.152.069
1.438.637.796

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
85.225.613
110.235.739
62.279.068
34.229.058
Satışların Maliyeti
-85.264.104
-90.507.777
-30.178.612
-16.020.944
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-38.491
19.727.962
32.100.456
18.208.114
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-38.491
19.727.962
32.100.456
18.208.114
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
28.635.125
78.759.354
310.711.642
72.827.402
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
29.309.978
78.759.354
310.711.642
72.827.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
816.233
69.100.338
303.514.786
69.372.112
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.096.376
67.428.985
302.766.820
69.393.535
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.096.376
67.428.985
302.766.820
69.393.535
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-175.818
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.096.376
67.428.985
302.942.638
69.393.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.429
71.051
32.267.316
6.467.167
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.072.947
67.500.036
335.034.136
75.860.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-175.818
75.957.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.072.947
67.500.036
335.209.954
-96.737

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır