METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MEP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
4.405.396
5.676.238
9.519.258
9.607.854
Duran Varlıklar
24.507
86.459
219.309
280.007
Toplam Varlıklar
4.429.903
5.762.697
9.738.567
9.887.861
Kısa Vadeli Yükümlülükler
133.078
937.090
894.598
969.161
Uzun Vadeli Yükümlülükler
65.222
82.717
173.012
343.476
Toplam Yükümlülükler
198.300
1.019.807
1.067.610
1.312.637
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.231.603
4.742.890
8.670.957
8.575.224
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.231.603
4.742.890
8.670.957
8.575.224
Toplam Kaynaklar
4.429.903
5.762.697
9.738.567
9.887.861

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
8.695.248
7.014.033
8.831.057
16.760.140
Satışların Maliyeti
-8.452.784
-4.085.584
-6.497.237
-15.710.733
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
242.464
2.928.449
2.333.820
1.049.407
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
242.464
2.928.449
2.333.820
1.049.407
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.108.968
607.734
488.873
121.777
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.195.775
553.433
1.348.758
-313.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-1.195.775
553.433
1.335.720
-322.403
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.114.262
518.627
1.141.164
-568.743
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.114.262
518.627
1.141.164
-568.743
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.114.262
518.627
1.141.164
-568.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416
-7.340
-19.841
-26.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.112.846
511.287
1.121.323
-595.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.112.846
511.287
1.121.323
-595.733

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır