KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KGP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2016/12
2017/12
2018/12
2019/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
434.848
474.770
735.240
570.962
Duran Varlıklar
319.430
582.938
449.956
772.835
Toplam Varlıklar
754.278
1.057.708
1.185.196
1.343.797
Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.229
39.665
100.075
108.447
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.259
4.747
5.541
6.522
Toplam Yükümlülükler
29.488
44.412
105.616
114.969
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
724.790
1.013.296
1.079.580
1.228.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
724.790
1.013.296
1.079.580
1.228.828
Toplam Kaynaklar
754.278
1.057.708
1.185.196
1.343.797

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2016/12
2017/12
2018/12
2019/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
2.982
25.792
0
Satışların Maliyeti
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
2.982
25.792
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
2.982
25.792
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-242.774
-132.051
15.904
106.586
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-242.774
-132.051
15.904
106.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-186.281
-61.866
63.997
148.531
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-186.041
-61.494
66.284
149.248
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-186.041
-61.494
66.284
149.248
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-186.041
-61.494
66.284
149.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.041
-61.494
66.284
149.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-186.041
-61.494
66.284
149.248

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır