ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
146.020.264
172.861.404
Duran Varlıklar
51.421.471
51.689.899
Toplam Varlıklar
197.441.735
224.551.303
Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.738.239
30.760.564
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.401.274
1.351.666
Toplam Yükümlülükler
27.139.513
32.112.230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.302.222
192.439.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
170.302.222
192.439.073
Toplam Kaynaklar
197.441.735
224.551.303

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
186.104.488
52.957.899
Satışların Maliyeti
-48.305.568
-15.436.277
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
137.798.920
37.521.622
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
137.798.920
37.521.622
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
101.556.609
22.907.538
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
101.556.609
23.010.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
118.688.769
24.698.607
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
97.447.472
20.325.496
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
97.447.472
20.325.496
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
97.447.472
20.325.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.754.382
1.811.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.201.854
22.136.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
102.201.854
22.136.851

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır