ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
4.101.534
16.457.871
Duran Varlıklar
464.791
533.553
Toplam Varlıklar
4.566.325
16.991.424
Kısa Vadeli Yükümlülükler
277.562
417.778
Uzun Vadeli Yükümlülükler
61.498
84.383
Toplam Yükümlülükler
339.060
502.161
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.227.265
16.489.263
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.227.265
16.489.263
Toplam Kaynaklar
4.566.325
16.991.424

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
13.272
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
13.272
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
13.272
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-3.877.177
-2.435.200
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-3.877.177
-2.435.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-3.296.570
-2.254.285
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-3.272.735
-2.236.744
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-3.272.735
-2.236.744
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.272.735
-2.236.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
-1.258
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.272.735
-2.238.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.272.735
-2.238.002

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır