STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
5.974.462
6.844.427
Duran Varlıklar
1.134.303
442.882
Toplam Varlıklar
7.108.765
7.287.309
Kısa Vadeli Yükümlülükler
664.618
805.764
Uzun Vadeli Yükümlülükler
612.962
38.535
Toplam Yükümlülükler
1.277.580
844.299
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.831.185
6.443.010
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
5.831.185
6.443.010
Toplam Kaynaklar
7.108.765
7.287.309

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-462.445
-5.144.234
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-462.445
-5.144.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-174.172
-3.376.213
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-168.815
-3.389.273
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-168.815
-3.389.273
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-168.815
-3.389.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
1.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.815
-3.388.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-168.815
-3.388.175

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır