ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
817.802.186
1.108.800.467
Duran Varlıklar
1.815.805.437
4.072.620.974
Toplam Varlıklar
2.633.607.623
5.181.421.441
Kısa Vadeli Yükümlülükler
515.890.155
715.044.819
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.379.344.012
2.861.685.808
Toplam Yükümlülükler
1.895.234.167
3.576.730.627
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
737.892.545
1.604.690.814
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.911
Toplam Özkaynaklar
738.373.456
1.604.690.814
Toplam Kaynaklar
2.633.607.623
5.181.421.441

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
912.400.097
2.184.278.716
Satışların Maliyeti
-417.500.138
-919.141.955
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
494.899.959
1.265.136.761
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
494.899.959
1.265.136.761
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
384.583.885
1.081.864.679
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
383.929.591
1.082.029.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
384.623.159
1.091.160.932
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
312.618.220
867.390.702
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
312.618.220
867.390.702
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
327.405
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
312.290.815
867.390.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.542
-497.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
312.643.762
866.893.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
327.429
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
312.316.333
866.893.371

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır