KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KMPUR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
2.549.309.348
Duran Varlıklar
209.610.223
Toplam Varlıklar
2.758.919.571
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.005.354.385
Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.544.481
Toplam Yükümlülükler
2.013.898.866
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
739.685.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.334.986
Toplam Özkaynaklar
745.020.705
Toplam Kaynaklar
2.758.919.571

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
981.064.641
Satışların Maliyeti
-820.156.683
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
160.907.958
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
160.907.958
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
177.912.576
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
222.552.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
158.831.201
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
174.825.648
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
174.825.648
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476.459
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
174.349.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
364.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.190.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
174.713.999

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır