ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.609.309.386
2.283.810.437
Duran Varlıklar
1.316.570.247
1.772.752.740
Toplam Varlıklar
2.925.879.633
4.056.563.177
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.330.070.038
1.791.791.524
Uzun Vadeli Yükümlülükler
197.192.633
297.352.144
Toplam Yükümlülükler
1.527.262.671
2.089.143.668
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.398.616.962
1.967.419.509
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.398.616.962
1.967.419.509
Toplam Kaynaklar
2.925.879.633
4.056.563.177

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
5.547.828.225
2.622.507.797
Satışların Maliyeti
-5.099.447.371
-2.400.854.358
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
448.380.854
221.653.439
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
448.380.854
221.653.439
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
664.510.795
824.934.573
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
649.457.772
807.883.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
474.146.533
692.873.556
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
447.879.751
568.802.547
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
447.879.751
568.802.547
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
447.879.751
568.802.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
447.879.751
568.802.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
447.879.751
568.802.547

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır