ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
133.719.292
143.149.870
Duran Varlıklar
166.955.224
191.313.786
Toplam Varlıklar
300.674.516
334.463.656
Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.094.806
57.989.638
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.085.129
5.014.353
Toplam Yükümlülükler
55.179.935
63.003.991
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.494.581
271.459.665
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
245.494.581
271.459.665
Toplam Kaynaklar
300.674.516
334.463.656

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
164.195.110
61.421.457
Satışların Maliyeti
-103.585.575
-36.094.026
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
60.609.535
25.327.431
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
60.609.535
25.327.431
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
53.997.665
22.298.298
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
56.239.356
22.298.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
54.761.817
24.402.116
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
54.155.781
25.653.970
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
54.155.781
25.653.970
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
54.155.781
25.653.970
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.199
311.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.540.582
25.965.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
53.540.582
25.965.084

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır