ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
149.129.766
148.818.191
Duran Varlıklar
676.890.561
794.470.820
Toplam Varlıklar
826.020.327
943.289.011
Kısa Vadeli Yükümlülükler
609.363
2.719.330
Uzun Vadeli Yükümlülükler
88.978.791
111.643.900
Toplam Yükümlülükler
89.588.154
114.363.230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
736.432.173
828.925.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
736.432.173
828.925.781
Toplam Kaynaklar
826.020.327
943.289.011

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
82.163.363
113.429.006
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
82.163.363
113.429.006
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
82.163.363
113.429.006
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
76.499.442
111.721.640
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
76.638.056
111.721.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
81.113.350
115.663.915
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
71.902.086
92.493.625
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
71.902.086
92.493.625
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
71.902.086
92.493.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
-17
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.902.086
92.493.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
71.902.086
92.493.608

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır