ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
149.129.766
38.715.751
Duran Varlıklar
676.890.561
2.395.533.325
Toplam Varlıklar
826.020.327
2.434.249.076
Kısa Vadeli Yükümlülükler
609.363
1.687.994
Uzun Vadeli Yükümlülükler
88.978.791
398.405.004
Toplam Yükümlülükler
89.588.154
400.092.998
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
736.432.173
2.034.156.078
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
736.432.173
2.034.156.078
Toplam Kaynaklar
826.020.327
2.434.249.076

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
82.163.363
1.602.160.095
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
82.163.363
1.602.160.095
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
82.163.363
1.602.160.095
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
76.499.442
1.593.391.120
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
76.638.056
1.594.101.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
81.113.350
1.607.278.949
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
71.902.086
1.297.723.922
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
71.902.086
1.297.723.922
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
71.902.086
1.297.723.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.902.086
1.297.723.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
71.902.086
1.297.723.922

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır