ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
497.121.000
601.104.114
Duran Varlıklar
219.373.505
345.765.816
Toplam Varlıklar
716.494.505
946.869.930
Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.757.164
399.624.938
Uzun Vadeli Yükümlülükler
76.927.950
153.023.052
Toplam Yükümlülükler
386.685.114
552.647.990
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
329.809.391
394.221.940
Ödenmiş Sermaye
56.000.000
224.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
329.809.391
394.221.940
Toplam Kaynaklar
716.494.505
946.869.930

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
940.027.301
752.788.607
Satışların Maliyeti
-363.924.433
-306.595.229
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
576.102.868
446.193.378
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
576.102.868
446.193.378
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
226.242.096
156.729.651
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
232.374.920
159.307.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
198.489.420
133.012.428
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
169.171.095
96.725.958
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
169.171.095
96.725.958
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
169.171.095
96.725.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.640
-4.313.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.100.455
92.412.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
169.100.455
92.412.550

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır