ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.740.478.458
3.047.821.873
4.319.099.446
Duran Varlıklar
20.790.878.429
32.341.883.280
32.750.865.400
Toplam Varlıklar
22.531.356.887
35.389.705.153
37.069.964.846
Kısa Vadeli Yükümlülükler
876.633.203
1.598.145.065
2.222.187.998
Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.851.463.744
16.713.308.164
20.784.140.979
Toplam Yükümlülükler
12.728.096.947
18.311.453.229
23.006.328.977
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.803.259.940
17.078.251.924
14.063.635.869
Ödenmiş Sermaye
705.000.000
705.000.000
705.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
9.803.259.940
17.078.251.924
14.063.635.869
Toplam Kaynaklar
22.531.356.887
35.389.705.153
37.069.964.846

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.240.753.398
3.807.844.798
2.339.474.033
Satışların Maliyeti
-725.768.454
-1.405.210.503
-1.209.401.532
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
514.984.944
2.402.634.295
1.130.072.501
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
514.984.944
2.402.634.295
1.130.072.501
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
450.168.938
2.700.263.713
1.104.698.375
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
454.962.045
2.705.785.230
1.401.556.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-14.332.808
1.424.332.417
-1.802.230.302
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-120.291.640
1.018.070.601
-1.556.096.660
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-120.291.640
1.018.070.601
-1.556.096.660
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-120.291.640
1.018.070.601
-1.556.096.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.985.601.066
6.162.168.072
-1.382.119.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.865.309.426
7.180.238.673
-2.938.215.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.865.309.426
7.180.238.673
-2.938.215.967

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır