ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
441.513.361
940.356.978
Duran Varlıklar
710.546.842
1.281.937.847
Toplam Varlıklar
1.152.060.203
2.222.294.825
Kısa Vadeli Yükümlülükler
233.181.944
508.034.921
Uzun Vadeli Yükümlülükler
393.239.355
928.564.929
Toplam Yükümlülükler
626.421.299
1.436.599.850
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.638.904
785.694.975
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
525.638.904
785.694.975
Toplam Kaynaklar
1.152.060.203
2.222.294.825

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
451.803.682
494.249.599
Satışların Maliyeti
-179.458.740
-131.333.686
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
272.344.942
362.915.913
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
272.344.942
362.915.913
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
252.775.504
326.535.768
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
290.760.255
506.140.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
299.685.929
351.886.606
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
260.188.333
300.258.703
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
260.188.333
300.258.703
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
260.188.333
300.258.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.124.970
-1.182.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.313.303
299.075.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
268.313.303
299.075.784

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır