ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
441.513.361
652.927.268
Duran Varlıklar
710.546.842
813.982.351
Toplam Varlıklar
1.152.060.203
1.466.909.619
Kısa Vadeli Yükümlülükler
233.181.944
354.648.128
Uzun Vadeli Yükümlülükler
393.239.355
494.039.703
Toplam Yükümlülükler
626.421.299
848.687.831
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.638.904
618.221.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
525.638.904
618.221.788
Toplam Kaynaklar
1.152.060.203
1.466.909.619

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
451.803.682
98.799.464
Satışların Maliyeti
-179.458.740
-29.659.018
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
272.344.942
69.140.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
272.344.942
69.140.446
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
252.775.504
57.060.516
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
290.760.255
110.506.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
299.685.929
86.994.726
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
260.188.333
90.566.045
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
260.188.333
90.566.045
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
260.188.333
90.566.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.124.970
-476.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.313.303
90.089.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
268.313.303
90.089.894

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır