ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
42.986.692
94.258.629
187.135.205
564.640.607
Duran Varlıklar
45.951.585
99.924.165
174.142.318
326.833.022
Toplam Varlıklar
88.938.277
194.182.794
361.277.523
891.473.629
Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.135.827
15.271.295
33.818.919
252.099.922
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.253.439
5.390.522
2.718.726
9.709.015
Toplam Yükümlülükler
16.389.266
20.661.817
36.537.645
261.808.937
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.549.011
173.520.977
324.739.878
629.664.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
72.549.011
173.520.977
324.739.878
629.664.692
Toplam Kaynaklar
88.938.277
194.182.794
361.277.523
891.473.629

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Hasılat
56.757.771
125.197.824
278.196.511
555.321.383
Satışların Maliyeti
-23.134.792
-37.241.556
-62.568.359
-206.403.924
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
33.622.979
87.956.268
215.628.152
348.917.459
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
33.622.979
87.956.268
215.628.152
348.917.459
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
28.076.546
66.962.875
149.570.464
296.168.625
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
28.116.222
66.962.875
149.964.139
307.944.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
26.355.973
66.010.377
151.990.295
306.622.578
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
26.407.760
65.669.260
151.264.711
306.461.815
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
26.407.760
65.669.260
151.264.711
306.461.815
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
26.407.760
65.669.260
151.264.711
306.461.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.539
16.034
-45.811
-75.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.435.299
65.685.294
151.218.900
306.386.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
26.435.299
65.685.294
151.218.900
306.386.814

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır