ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ABO

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
925.089
534.658
3.838.539
5.952.130
Duran Varlıklar
7.425
22.180
45.237
44.174
Toplam Varlıklar
932.514
556.838
3.883.776
5.996.304
Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.504
60.682
255.120
288.464
Uzun Vadeli Yükümlülükler
18.731
49.554
0
0
Toplam Yükümlülükler
99.235
110.236
255.120
288.464
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
833.279
446.602
3.628.656
5.707.840
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
833.279
446.602
3.628.656
5.707.840
Toplam Kaynaklar
932.514
556.838
3.883.776
5.996.304

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
0
0
Satışların Maliyeti
0
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-603.342
-642.255
-949.160
-806.804
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-603.342
-642.255
-949.160
-571.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-441.351
-596.608
-813.703
-421.568
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-437.369
-589.148
-822.216
-420.816
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-437.369
-589.148
-822.216
-420.816
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-437.369
-589.148
-822.216
-420.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.720
2.471
4.270
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-441.089
-586.677
-817.946
-420.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-441.089
-586.677
-817.946
-420.816

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır