QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.

QNBVK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
205.540
392.371
393.777
331.074.937
Duran Varlıklar
1.599
181
76
440
Toplam Varlıklar
207.139
392.552
393.853
331.075.377
Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.276
9.681
10.841
330.339.004
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
0
0
0
Toplam Yükümlülükler
7.276
9.681
10.841
330.339.004
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.863
382.871
383.012
736.373
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
199.863
382.871
383.012
736.373
Toplam Kaynaklar
207.139
392.552
393.853
331.075.377

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
120.000
11.187.242
0
681.688.754
Satışların Maliyeti
-11.187.242
0
-681.688.754
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
120.000
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
469.900
0
812.335
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
469.900
0
812.335
Brüt Kâr (Zarar)
120.000
469.900
0
812.335
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
240
234.638
165
471.140
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
240
234.638
165
471.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
90
234.638
165
471.140
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
70
183.008
141
353.361
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
70
183.008
141
353.361
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
70
183.008
141
353.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70
183.008
141
353.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
70
183.008
141
353.361

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır