ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
3.586.542
203.296.682
128.202
263.034.672
Duran Varlıklar
0
0
0
0
Toplam Varlıklar
3.586.542
203.296.682
128.202
263.034.672
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.503.063
203.209.386
11.171
262.627.430
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
0
0
0
Toplam Yükümlülükler
3.503.063
203.209.386
11.171
262.627.430
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.479
87.296
117.031
407.242
Ödenmiş Sermaye
50.000
50.000
50.000
50.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
83.479
87.296
117.031
407.242
Toplam Kaynaklar
3.586.542
203.296.682
128.202
263.034.672

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.248.295
3.175.548
11.456.815
42.794.902
Satışların Maliyeti
-2.248.295
-3.175.548
-11.456.815
-42.794.902
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
27.891
5.089
39.647
457.614
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
27.891
5.089
39.647
457.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
27.891
5.089
39.647
339.684
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
21.755
3.817
29.735
214.365
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
21.755
3.817
29.735
214.365
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
21.755
3.817
29.735
214.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.755
3.817
29.735
214.365
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
21.755
3.817
29.735
214.365

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır