ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
96.545.813
146.575.490
146.735.121
142.378.987
Duran Varlıklar
42.056.688
38.115.371
41.399.518
55.383.224
Toplam Varlıklar
138.602.501
184.690.861
188.134.639
197.762.211
Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.304.394
29.826.348
30.967.107
36.935.243
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.978.097
16.911.317
17.623.420
17.385.106
Toplam Yükümlülükler
46.282.491
46.737.665
48.590.527
54.320.349
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.320.010
137.953.196
139.544.112
143.441.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
92.320.010
137.953.196
139.544.112
143.441.862
Toplam Kaynaklar
138.602.501
184.690.861
188.134.639
197.762.211

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
60.097.964
81.486.483
93.308.590
24.555.146
Satışların Maliyeti
-30.111.225
-34.149.776
-41.938.212
-17.275.781
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
29.986.739
47.336.707
51.370.378
7.279.365
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
29.986.739
47.336.707
51.370.378
7.279.365
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
25.438.500
41.253.725
47.961.153
4.963.696
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
62.604.098
74.939.918
74.515.804
5.199.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
62.382.995
74.714.313
79.197.067
5.652.635
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
52.046.845
58.635.624
61.642.899
5.298.948
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
52.046.845
58.635.624
61.642.899
5.298.948
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
52.046.845
58.635.624
61.642.899
5.298.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.890
9.274
712.987
-1.401.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.767.955
58.644.898
62.355.886
3.897.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
51.767.955
58.644.898
62.355.886
3.897.750

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır