ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ZOROE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2017/12
2018/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
521.434.838
508.721.821
Duran Varlıklar
2.231.460.850
2.267.150.451
Toplam Varlıklar
2.752.895.688
2.775.872.272
Kısa Vadeli Yükümlülükler
818.500.151
835.841.318
Uzun Vadeli Yükümlülükler
673.972.889
622.613.939
Toplam Yükümlülükler
1.492.473.040
1.458.455.257
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.260.422.648
1.317.417.015
Ödenmiş Sermaye
1.150.050.000
1.150.050.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.260.422.648
1.317.417.015
Toplam Kaynaklar
2.752.895.688
2.775.872.272

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2017/12
2018/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.196.758.153
1.371.691.227
Satışların Maliyeti
-1.871.516.250
-1.180.248.687
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
325.241.903
191.442.540
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
325.241.903
191.442.540
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
177.539.977
159.692.460
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
177.539.977
159.692.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
156.319.637
85.556.199
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
111.938.714
55.990.644
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
111.938.714
55.990.644
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
111.938.714
55.990.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.310.228
1.003.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.628.486
56.994.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
110.628.486
56.994.367

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır