ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
10.063.981
12.541.448
16.238.343
16.564.268
Duran Varlıklar
704.676
598.588
387.322
417.813
Toplam Varlıklar
10.768.657
13.140.036
16.625.665
16.982.081
Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.132
2.078.544
2.756.108
2.124.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler
434.545
70.750
112.630
112.630
Toplam Yükümlülükler
1.160.677
2.149.294
2.868.738
2.237.348
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.607.980
10.990.742
13.756.927
14.744.733
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
9.607.980
10.990.742
13.756.927
14.744.733
Toplam Kaynaklar
10.768.657
13.140.036
16.625.665
16.982.081

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.905.858
6.716.175
9.756.582
3.739.730
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.905.858
6.716.175
9.756.582
3.739.730
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
2.905.858
6.716.175
9.756.582
3.739.730
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-895.559
845.643
1.626.633
707.388
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.051.895
1.892.042
3.873.664
1.385.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.051.895
1.892.042
3.873.664
1.385.294
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
887.468
1.352.133
2.756.711
987.806
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
887.468
1.352.133
2.756.711
987.806
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
887.468
1.352.133
2.756.711
987.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
30.629
9.474
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
887.468
1.382.762
2.766.185
987.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
887.468
1.382.762
2.766.185
987.806

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır