AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MUP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
16.238.343
25.971.804
83.612.809
102.678.098
Duran Varlıklar
387.322
547.302
4.508.721
4.167.818
Toplam Varlıklar
16.625.665
26.519.106
88.121.530
106.845.916
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.756.108
5.286.667
12.183.670
17.843.475
Uzun Vadeli Yükümlülükler
112.630
241.702
876.689
1.105.107
Toplam Yükümlülükler
2.868.738
5.528.369
13.060.359
18.948.582
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.756.927
20.990.737
75.061.171
87.897.334
Ödenmiş Sermaye
10.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
13.756.927
20.990.737
75.061.171
87.897.334
Toplam Kaynaklar
16.625.665
26.519.106
88.121.530
106.845.916

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
9.756.582
24.722.145
76.487.280
29.074.003
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.756.582
24.722.145
76.487.280
29.074.003
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
9.756.582
24.722.145
76.487.280
29.074.003
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.626.633
7.248.404
13.325.232
6.198.828
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.873.664
10.380.699
31.255.639
16.211.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.873.664
10.380.699
-10.275.528
4.378.777
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.756.711
7.210.185
-14.914.160
1.457.296
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.756.711
7.210.185
-14.914.160
1.457.296
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.756.711
7.210.185
-14.914.160
1.457.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.474
23.625
-740.889
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.766.185
7.233.810
-15.655.049
1.457.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.766.185
7.233.810
-15.655.049
1.457.296

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır