NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

NOBEL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
623.272.435
850.385.422
1.014.813.877
1.216.447.986
Duran Varlıklar
421.882.159
516.333.940
810.633.741
858.095.650
Toplam Varlıklar
1.045.154.594
1.366.719.362
1.825.447.618
2.074.543.636
Kısa Vadeli Yükümlülükler
386.292.809
513.651.742
667.114.100
633.837.418
Uzun Vadeli Yükümlülükler
365.064.866
407.780.525
545.603.721
750.763.268
Toplam Yükümlülükler
751.357.675
921.432.267
1.212.717.821
1.384.600.686
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.796.919
445.287.095
612.729.797
689.942.950
Ödenmiş Sermaye
73.547.734
73.547.734
73.547.734
73.547.734
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
293.796.919
445.287.095
612.729.797
689.942.950
Toplam Kaynaklar
1.045.154.594
1.366.719.362
1.825.447.618
2.074.543.636

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
790.930.972
1.019.640.528
1.214.926.851
647.933.930
Satışların Maliyeti
-298.056.935
-386.434.600
-474.592.773
-246.752.716
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
492.874.037
633.205.928
740.334.078
401.181.214
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
492.874.037
633.205.928
740.334.078
401.181.214
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
269.614.316
259.289.386
379.946.605
208.324.051
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
277.271.438
258.004.867
380.463.761
209.238.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
149.679.233
170.870.174
175.209.817
81.734.069
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
127.544.962
154.214.103
168.790.072
77.128.942
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
127.544.962
154.214.103
168.790.072
77.128.942
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
127.544.962
154.214.103
168.790.072
77.128.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.500.607
-2.723.927
-1.347.370
84.211
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.044.355
151.490.176
167.442.702
77.213.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
125.044.355
151.490.176
167.442.702
77.213.153

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır