KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KTP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
33.967.238
91.727.361
330.621.286
472.126.928
Duran Varlıklar
5.533.254
5.991.574
30.028.526
34.622.978
Toplam Varlıklar
39.500.492
97.718.935
360.649.812
506.749.906
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.789.451
19.810.899
67.987.257
108.972.235
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.320.888
3.478.859
4.772.624
5.703.957
Toplam Yükümlülükler
8.110.339
23.289.758
72.759.881
114.676.192
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.390.153
74.429.177
287.889.931
392.073.714
Ödenmiş Sermaye
10.000.000
10.000.000
80.000.000
80.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
31.390.153
74.429.177
287.889.931
392.073.714
Toplam Kaynaklar
39.500.492
97.718.935
360.649.812
506.749.906

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
382.728.870
164.718.471
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
382.728.870
164.718.471
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.561.416
89.831.388
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
25.561.416
89.831.388
Brüt Kâr (Zarar)
25.561.416
89.831.388
382.728.870
164.718.471
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
10.166.342
47.682.062
208.558.515
107.764.497
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
14.687.350
57.878.375
285.846.986
149.907.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
14.192.003
57.232.965
209.343.140
107.026.845
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
10.288.822
43.039.024
126.125.569
60.878.004
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.288.822
43.039.024
126.125.569
60.878.004
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
10.288.822
43.039.024
126.125.569
60.878.004
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.288.822
43.039.024
126.125.569
60.878.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
10.288.822
43.039.024
126.125.569
60.878.004

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır