ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
131.173.076
194.772.849
302.073.197
587.381.085
Duran Varlıklar
246.257.149
247.029.023
592.147.330
1.459.641.688
Toplam Varlıklar
377.430.225
441.801.872
894.220.527
2.047.022.773
Kısa Vadeli Yükümlülükler
171.542.288
119.280.478
221.849.347
484.001.121
Uzun Vadeli Yükümlülükler
32.238.557
27.428.519
60.675.919
112.299.960
Toplam Yükümlülükler
203.780.845
146.708.997
282.525.266
596.301.081
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.644.410
295.084.578
611.699.647
1.450.712.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.970
8.297
-4.386
9.181
Toplam Özkaynaklar
173.649.380
295.092.875
611.695.261
1.450.721.692
Toplam Kaynaklar
377.430.225
441.801.872
894.220.527
2.047.022.773

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
176.373.422
275.933.229
410.996.467
856.159.771
Satışların Maliyeti
-152.814.001
-220.234.335
-307.378.787
-674.411.206
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
23.559.421
55.698.894
103.617.680
181.748.565
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
23.559.421
55.698.894
103.617.680
181.748.565
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
920.125
26.793.296
67.529.574
119.317.595
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
9.579.423
28.112.064
89.130.794
160.466.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-8.018.390
2.035.780
34.817.070
86.532.469
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-8.346.607
558.852
34.689.617
80.318.614
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-8.346.607
558.852
34.689.617
80.318.614
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
447
3.327
-12.683
13.567
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.347.054
555.525
34.702.300
80.305.047
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.163.138
-514.312
281.912.769
765.927.572
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.816.531
44.540
316.602.386
846.246.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
447
3.327
-12.683
13.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
138.816.084
41.213
316.615.069
846.232.619

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır