ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
832.651.371
1.702.508.554
2.613.108.471
2.774.048.887
Duran Varlıklar
544.374.607
1.225.451.559
1.694.029.947
1.832.186.470
Toplam Varlıklar
1.377.025.978
2.927.960.113
4.307.138.418
4.606.235.357
Kısa Vadeli Yükümlülükler
404.289.030
1.436.650.921
2.253.819.283
2.510.388.328
Uzun Vadeli Yükümlülükler
132.678.570
252.999.109
314.614.005
296.752.980
Toplam Yükümlülükler
536.967.600
1.689.650.030
2.568.433.288
2.807.141.308
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
831.466.342
1.177.672.582
1.550.369.998
1.606.198.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.592.036
60.637.501
188.335.132
192.895.671
Toplam Özkaynaklar
840.058.378
1.238.310.083
1.738.705.130
1.799.094.049
Toplam Kaynaklar
1.377.025.978
2.927.960.113
4.307.138.418
4.606.235.357

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.008.666.029
1.847.720.988
4.840.326.639
1.498.911.907
Satışların Maliyeti
-663.143.346
-1.311.066.997
-3.523.767.466
-1.078.898.165
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
345.522.683
536.653.991
1.316.559.173
420.013.742
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
345.522.683
536.653.991
1.316.559.173
420.013.742
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
215.002.559
339.553.040
709.409.503
185.860.669
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
219.961.598
384.344.600
737.197.386
193.529.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
129.181.259
109.180.610
349.776.092
114.635.782
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
123.369.975
141.409.129
394.827.850
64.701.990
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
123.369.975
141.409.129
394.827.850
64.701.990
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.229.179
-20.402.953
-13.340.202
4.387.094
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
122.140.796
161.812.082
408.168.052
60.314.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.576.288
187.473.710
131.419.942
13.677.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
223.946.263
328.882.839
526.247.792
78.379.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.021.960
-47.144.089
26.031.110
12.923.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
220.924.303
376.026.928
500.216.682
65.455.530

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır