T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TCZ, TCZB

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
312.623.216
566.710.218
899.305.897
1.022.820.273
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
672.248.609
887.840.814
1.558.027.602
2.232.093.220
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
5.336.119
5.450.287
7.182.481
6.881.251
Ortaklık Yatırımları
1.485.343
1.740.099
3.319.886
3.516.078
Maddi Duran Varlıklar (Net)
11.503.830
13.500.115
36.835.128
41.891.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
1.214.133
1.677.133
2.766.382
3.589.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
477.790
1.268.500
775.075
799.774
Cari Vergi Varlığı
29.082
80.836
2.637
34.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı
862.112
2.991.519
5.928.087
7.255.516
Diğer Aktifler (Net)
12.752.687
12.274.359
38.978.938
55.918.808
Varlıklar Toplamı
1.018.532.921
1.493.533.880
2.553.122.113
3.374.799.562
Mevduat
694.838.240
1.051.860.701
1.940.309.072
2.507.734.575
Alınan Krediler
37.168.551
60.940.831
115.412.033
147.802.348
Para Piyasalarına Borçlar
118.502.542
180.483.741
92.618.688
210.570.234
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
18.373.615
30.309.580
31.805.956
53.876.950
Fonlar
6.053.060
31.956
34.703
50.128
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
3.486.961
3.702.077
3.159.560
5.860.738
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
1.001.363
1.062.527
1.850.079
4.074.428
Karşılıklar
7.510.826
9.791.008
51.139.130
41.235.883
Cari Vergi Borcu
1.776.063
1.680.181
9.556.493
3.155.287
Ertelenmiş Vergi Borcu
7.128
21.837
301.798
17.713
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
13.816.234
22.741.964
31.546.716
43.369.069
Diğer Yükümlülükler
20.924.785
29.764.358
61.306.135
78.143.020
Özkaynaklar
95.073.553
101.143.119
214.081.750
278.909.189
Ödenmiş Sermaye
13.100.000
13.100.000
34.900.000
84.600.000
Yükümlülükler Toplamı
1.018.532.921
1.493.533.880
2.553.122.113
3.374.799.562

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
37.478.197
42.535.748
131.454.119
40.244.501
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
3.584.405
6.269.616
14.673.232
13.790.871
Temettü Gelirleri
7.314
34.726
50.126
11.072
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
-7.636.594
-10.772.786
3.509.147
21.501.165
Diğer Faaliyet Gelirleri
5.919.245
5.594.561
10.213.682
27.185.840
Faaliyet Brüt Kârı
39.352.567
43.661.865
159.900.306
102.733.449
Net Faaliyet Kârı (zararı)
11.088.176
10.870.274
68.437.099
32.943.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
11.145.434
11.007.470
68.752.844
33.039.395
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
7.796.507
7.988.512
46.613.461
28.896.961
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
1.856.568
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
9.653.075
7.988.512
46.613.461
28.896.961
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
9.651.452
7.918.978
46.462.121
28.865.482
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
1.623
69.534
151.340
31.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.176.865
-2.686.982
43.806.604
-15.645.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.829.940
5.301.530
90.420.065
13.251.236

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır