ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
504.135.382
652.750.164
Duran Varlıklar
983.189.147
982.382.626
Toplam Varlıklar
1.487.324.529
1.635.132.790
Kısa Vadeli Yükümlülükler
163.996.156
177.531.848
Uzun Vadeli Yükümlülükler
128.242.023
117.486.447
Toplam Yükümlülükler
292.238.179
295.018.295
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.195.086.350
1.340.114.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.195.086.350
1.340.114.495
Toplam Kaynaklar
1.487.324.529
1.635.132.790

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
810.671.064
461.688.602
Satışların Maliyeti
-567.007.194
-280.829.713
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
243.663.870
180.858.889
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
243.663.870
180.858.889
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
217.870.596
157.529.842
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
469.980.231
169.617.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
467.933.877
176.767.058
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
402.983.994
143.226.094
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
402.983.994
143.226.094
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
402.983.994
143.226.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.565.901
1.802.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
422.549.895
145.028.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
422.549.895
145.028.145

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır