VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
592.694.652
720.663.830
932.334.615
1.159.588.378
Duran Varlıklar
529.888.635
560.953.458
576.193.362
689.304.438
Toplam Varlıklar
1.122.583.287
1.281.617.288
1.508.527.977
1.848.892.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler
542.170.882
513.589.002
724.941.442
921.799.482
Uzun Vadeli Yükümlülükler
256.271.673
377.850.763
260.458.888
321.697.927
Toplam Yükümlülükler
798.442.555
891.439.765
985.400.330
1.243.497.409
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.127.030
390.163.725
523.116.870
605.384.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.702
13.798
10.777
10.903
Toplam Özkaynaklar
324.140.732
390.177.523
523.127.647
605.395.407
Toplam Kaynaklar
1.122.583.287
1.281.617.288
1.508.527.977
1.848.892.816

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.280.972.428
983.997.864
1.693.357.762
614.583.879
Satışların Maliyeti
-611.185.596
-482.152.131
-719.417.699
-227.818.164
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
669.786.832
501.845.733
973.940.063
386.765.715
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
669.786.832
501.845.733
973.940.063
386.765.715
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
210.077.930
60.482.831
343.391.125
128.576.625
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
209.679.537
60.495.861
343.394.125
130.286.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
103.230.830
14.597.130
276.703.968
108.738.073
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
83.845.778
13.414.555
222.444.270
86.446.034
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
83.845.778
13.414.555
222.444.270
86.446.034
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522
96
-3.021
126
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
83.845.256
13.414.459
222.447.291
86.445.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.053.072
52.622.236
-6.294.146
-4.178.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.792.706
66.036.791
216.150.124
82.267.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
522
96
-3.021
126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
79.792.184
66.036.695
216.153.145
82.267.634

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır