HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HFP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
47.266.788
80.254.760
271.725.407
179.976.572
Duran Varlıklar
1.053.196
1.264.425
5.502.321
6.542.696
Toplam Varlıklar
48.319.984
81.519.185
277.227.728
186.519.268
Kısa Vadeli Yükümlülükler
947.665
3.728.003
28.171.732
35.225.580
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.747.016
7.161.724
4.731.940
2.056.355
Toplam Yükümlülükler
8.694.681
10.889.727
32.903.672
37.281.935
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.625.303
70.629.458
244.324.056
149.237.333
Ödenmiş Sermaye
5.000.000
12.000.000
12.000.000
100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
39.625.303
70.629.458
244.324.056
149.237.333
Toplam Kaynaklar
48.319.984
81.519.185
277.227.728
186.519.268

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
230.034.817
499.087.833
835.100.982
1.468.485.543
Satışların Maliyeti
-189.474.803
-452.805.541
-595.315.824
-1.416.393.260
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
40.560.014
46.282.292
239.785.158
52.092.283
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
40.560.014
46.282.292
239.785.158
52.092.283
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
37.636.355
40.331.813
217.859.851
23.091.180
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
37.636.355
40.267.041
217.627.093
23.091.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
37.558.557
40.229.852
217.351.962
22.879.554
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
27.109.712
31.002.726
185.709.435
4.830.391
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
27.109.712
31.002.726
185.709.435
4.830.391
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
27.109.712
31.002.726
185.709.435
4.830.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.779
1.429
-14.837
8.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.113.491
31.004.155
185.694.598
4.838.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
27.113.491
31.004.155
185.694.598
4.838.600

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır