ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
259.529.534
290.861.185
702.812.713
1.049.574.260
Duran Varlıklar
110.144.899
250.610.050
245.789.182
243.455.311
Toplam Varlıklar
369.674.433
541.471.235
948.601.895
1.293.029.571
Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.345.475
19.831.482
311.996.767
628.936.328
Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.824.706
26.790.937
28.866.184
26.739.931
Toplam Yükümlülükler
54.170.181
46.622.419
340.862.951
655.676.259
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.504.252
494.848.816
607.738.944
637.353.312
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
315.504.252
494.848.816
607.738.944
637.353.312
Toplam Kaynaklar
369.674.433
541.471.235
948.601.895
1.293.029.571

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
905.694.333
914.603.118
1.790.925.795
907.749.022
Satışların Maliyeti
-870.715.560
-887.124.122
-1.738.775.972
-885.121.193
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
34.978.773
27.478.996
52.149.823
22.627.829
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
34.978.773
27.478.996
52.149.823
22.627.829
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
39.732.318
37.537.011
145.508.108
21.014.189
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
39.732.318
38.277.011
148.380.108
21.014.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
47.798.548
60.974.094
170.753.831
38.863.459
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
37.272.951
45.316.402
128.021.738
29.614.368
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
37.272.951
45.316.402
128.021.738
29.614.368
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.272.951
45.316.402
128.021.738
29.614.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.833
143.028.162
-131.610
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.301.784
188.344.564
127.890.128
29.614.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.301.784
188.344.564
127.890.128
29.614.368

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır