VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VERTU

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
376.211.637
1.538.623.330
3.735.548.918
3.583.358.837
Duran Varlıklar
1.371
22.106
5.908.094
5.624.548
Toplam Varlıklar
376.213.008
1.538.645.436
3.741.457.012
3.588.983.385
Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.118.919
140.634
7.261.744
204.512
Uzun Vadeli Yükümlülükler
102.735
24.576.043
49.439.575
61.803.726
Toplam Yükümlülükler
12.221.654
24.716.677
56.701.319
62.008.238
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.991.354
1.513.928.759
3.684.755.693
3.526.975.147
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
363.991.354
1.513.928.759
3.684.755.693
3.526.975.147
Toplam Kaynaklar
376.213.008
1.538.645.436
3.741.457.012
3.588.983.385

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
0
0
0
Satışların Maliyeti
0
0
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
181.983.449
1.162.895.526
2.183.677.689
-154.897.945
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
181.983.449
1.162.895.526
2.183.677.689
-154.897.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
181.739.390
1.152.537.405
2.176.026.934
-157.780.546

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır