ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
42.941.679
91.897.051
218.433.576
200.342.716
Duran Varlıklar
236.554.521
338.951.083
496.591.426
614.440.307
Toplam Varlıklar
279.496.200
430.848.134
715.025.002
814.783.023
Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.737.327
51.031.163
52.628.760
56.949.852
Uzun Vadeli Yükümlülükler
84.999.836
93.878.662
131.389.082
111.703.055
Toplam Yükümlülükler
107.737.163
144.909.825
184.017.842
168.652.907
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.759.037
285.938.309
531.007.160
646.130.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
171.759.037
285.938.309
531.007.160
646.130.116
Toplam Kaynaklar
279.496.200
430.848.134
715.025.002
814.783.023

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
6.667.784
71.874.337
243.220.003
39.960.587
Satışların Maliyeti
-2.961.758
-46.307.608
-85.990.297
-19.778.913
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.706.026
25.566.729
157.229.706
20.181.674
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.706.026
25.566.729
157.229.706
20.181.674
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.843.187
17.207.583
109.631.726
24.956.118
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
16.318.250
145.135.376
290.213.024
105.250.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
12.161.787
145.476.449
282.869.881
101.863.091
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
9.877.822
127.295.405
231.185.473
96.885.255
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
9.877.822
127.295.405
231.185.473
96.885.255
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
9.877.822
127.295.405
231.185.473
96.885.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.059.188
-7.119.767
32.457.909
33.716.847
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.937.010
120.175.638
263.643.382
130.602.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
53.937.010
120.175.638
263.643.382
130.602.102

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır