ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
8.321.896
10.150.982
11.117.021
Duran Varlıklar
2.292.523
2.026.144
2.026.144
Toplam Varlıklar
10.614.419
12.177.126
13.143.165
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.699.971
452.034
409.730
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
28.740
290.993
Toplam Yükümlülükler
1.699.971
480.774
700.723
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.914.448
11.696.352
12.442.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
8.914.448
11.696.352
12.442.442
Toplam Kaynaklar
10.614.419
12.177.126
13.143.165

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-529.938
-532.651
-103.381
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.786.648
1.820.073
-103.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.833.247
2.155.590
1.027.957
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.429.887
1.870.235
780.130
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.429.887
1.870.235
780.130
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.429.887
1.870.235
780.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-502
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.429.385
1.870.235
780.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.429.385
1.870.235
780.130

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır