ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
18.359.798
18.272.817
26.043.700
40.645.325
Duran Varlıklar
7.241.180
6.659.322
28.681.399
2.736.310
Toplam Varlıklar
25.600.978
24.932.139
54.725.099
43.381.635
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.139.333
3.019.647
7.142.762
16.379.064
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.633.037
10.576.376
8.414.068
7.474
Toplam Yükümlülükler
14.772.370
13.596.023
15.556.830
16.386.538
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.406.856
3.724.928
22.555.531
24.150.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.421.752
7.611.188
16.612.738
2.845.013
Toplam Özkaynaklar
10.828.608
11.336.116
39.168.269
26.995.097
Toplam Kaynaklar
25.600.978
24.932.139
54.725.099
43.381.635

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
34.823.350
29.737.009
29.160.276
45.016.135
Satışların Maliyeti
-28.882.624
-27.748.241
-26.619.480
-38.458.473
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
5.940.726
1.988.768
2.540.796
6.557.662
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
5.940.726
1.988.768
2.540.796
6.557.662
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.066.042
630.597
511.169
3.235.777
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.081.281
750.557
5.801.611
16.233.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.651.112
914.333
5.886.141
16.146.141
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.375.737
536.261
4.519.009
15.229.224
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.375.737
536.261
4.519.009
15.229.224
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.724.484
200.652
1.810.660
-4.987
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.651.253
335.609
2.708.349
15.234.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.822
-28.753
17.980.332
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.174.915
507.508
22.499.341
15.229.224
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.647.667
189.436
9.001.550
-4.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.527.248
318.072
13.497.791
15.234.211

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır