GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GOZDE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
102.278.974
349.762
130.557
118.588
Duran Varlıklar
4.030.533.329
6.032.717.061
12.881.573.411
12.490.772.139
Toplam Varlıklar
4.132.812.303
6.033.066.823
12.881.703.968
12.490.890.727
Kısa Vadeli Yükümlülükler
974.136.953
1.084.708.699
1.213.603.455
1.339.266.617
Uzun Vadeli Yükümlülükler
909.168.369
984.551.240
250.202.618
250.378.488
Toplam Yükümlülükler
1.883.305.322
2.069.259.939
1.463.806.073
1.589.645.105
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.249.506.981
3.963.806.884
11.417.897.895
10.901.245.622
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.249.506.981
3.963.806.884
11.417.897.895
10.901.245.622
Toplam Kaynaklar
4.132.812.303
6.033.066.823
12.881.703.968
12.490.890.727

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
34.728.516
74.616.212
1.695.682.802
465.726
Satışların Maliyeti
-8.678.076
-45.538.927
-1.680.805.483
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
26.050.440
29.077.285
14.877.319
465.726
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
26.050.440
29.077.285
14.877.319
465.726
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
323.709.102
2.034.473.248
7.748.041.862
-420.403.606
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
323.709.102
2.034.473.248
7.748.041.862
-420.403.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.905.917
1.714.299.903
7.454.091.011
-516.652.273

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır