ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
21.167.871
56.829.224
79.526.395
313.209.420
Duran Varlıklar
559.838.055
905.019.860
1.791.637.502
799.381.943
Toplam Varlıklar
581.005.926
961.849.084
1.871.163.897
1.112.591.363
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.156.805
2.231.700
4.366.248
10.204.765
Uzun Vadeli Yükümlülükler
166.379.687
309.279.653
436.194.634
82.319.990
Toplam Yükümlülükler
168.536.492
311.511.353
440.560.882
92.524.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
412.469.434
650.337.731
1.430.603.015
1.020.066.608
Ödenmiş Sermaye
46.846.881
46.846.881
46.846.881
46.846.881
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
412.469.434
650.337.731
1.430.603.015
1.020.066.608
Toplam Kaynaklar
581.005.926
961.849.084
1.871.163.897
1.112.591.363

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
17.318.726
28.803.238
53.653.023
53.629.180
Satışların Maliyeti
-7.901.473
-7.671.853
-10.540.264
-12.413.699
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.417.253
21.131.385
43.112.759
41.215.481
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
9.417.253
21.131.385
43.112.759
41.215.481
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
22.379.897
482.125.413
403.140.523
-229.942.001
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
26.917.467
494.866.128
440.552.508
-183.443.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
23.883.051
404.118.331
349.498.296
-319.955.292
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
26.960.370
298.801.998
275.548.766
-210.415.720
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
26.960.370
298.801.998
275.548.766
-210.415.720
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
26.960.370
298.801.998
275.548.766
-210.415.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
194.924.534
-47.163.701
504.716.518
-200.120.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221.884.904
251.638.297
780.265.284
-410.536.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
221.884.904
251.638.297
780.265.284
-410.536.407

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır