UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

UFUK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
31.362.318
21.167.871
40.535.244
Duran Varlıklar
323.166.953
559.838.055
556.941.585
Toplam Varlıklar
354.529.271
581.005.926
597.476.829
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.943.107
2.156.805
6.428.188
Uzun Vadeli Yükümlülükler
158.001.634
166.379.687
184.042.284
Toplam Yükümlülükler
163.944.741
168.536.492
190.470.472
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
190.584.530
412.469.434
407.006.357
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
190.584.530
412.469.434
407.006.357
Toplam Kaynaklar
354.529.271
581.005.926
597.476.829

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
21.735.375
17.318.726
20.196.150
Satışların Maliyeti
-7.403.919
-7.901.473
-5.650.056
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
14.331.456
9.417.253
14.546.094
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
14.331.456
9.417.253
14.546.094
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
17.591.676
22.379.897
137.565.753
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
19.122.330
26.917.467
141.424.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-11.123.559
23.883.051
110.018.096
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-8.523.181
26.960.370
77.647.076
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-8.523.181
26.960.370
77.647.076
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.523.181
26.960.370
77.647.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.715.345
194.924.534
-69.340.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.192.164
221.884.904
8.306.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
86.192.164
221.884.904
8.306.923

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır