ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
13.306.492
20.836.791
33.708.659
43.311.034
Duran Varlıklar
7.877.517
7.914.217
7.931.953
7.834.956
Toplam Varlıklar
21.184.009
28.751.008
41.640.612
51.145.990
Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.348.963
22.393.372
22.931.469
28.238.065
Uzun Vadeli Yükümlülükler
437.378
465.686
84.729
121.052
Toplam Yükümlülükler
16.786.341
22.859.058
23.016.198
28.359.117
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.295.946
4.476.176
15.060.613
18.450.383
Ödenmiş Sermaye
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.101.722
1.415.774
3.563.801
4.336.490
Toplam Özkaynaklar
4.397.668
5.891.950
18.624.414
22.786.873
Toplam Kaynaklar
21.184.009
28.751.008
41.640.612
51.145.990

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
21.487.147
40.703.892
51.354.937
41.929.132
Satışların Maliyeti
-19.432.684
-38.049.293
-32.472.481
-34.352.082
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.054.463
2.654.599
18.882.456
7.577.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.054.463
2.654.599
18.882.456
7.577.050
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.354.186
1.824.365
17.739.014
6.007.718
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.354.186
1.824.365
17.796.481
6.007.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.322.459
1.814.174
17.825.876
5.997.385
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.249.846
1.358.289
12.714.839
4.183.209
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.249.846
1.358.289
12.714.839
4.183.209
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.493
562.683
2.142.114
774.082
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.024.353
795.606
10.572.725
3.409.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
199.899
12.545
17.787
-22.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.449.745
1.370.834
12.732.626
4.160.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
225.493
562.683
2.142.114
774.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.224.252
808.151
10.590.512
3.386.726

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır