ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
11.351.714
13.306.492
17.089.250
Duran Varlıklar
8.273.679
7.877.517
7.936.102
Toplam Varlıklar
19.625.393
21.184.009
25.025.352
Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.063.009
16.348.963
18.903.675
Uzun Vadeli Yükümlülükler
633.439
437.378
450.939
Toplam Yükümlülükler
16.696.448
16.786.341
19.354.614
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.369.901
3.295.946
4.530.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
559.044
1.101.722
1.139.859
Toplam Özkaynaklar
2.928.945
4.397.668
5.670.738
Toplam Kaynaklar
19.625.393
21.184.009
25.025.352

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
10.837.742
21.487.147
26.504.159
Satışların Maliyeti
-9.327.187
-19.432.684
-24.357.316
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.510.555
2.054.463
2.146.843
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.510.555
2.054.463
2.146.843
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
887.214
1.354.186
1.526.100
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.078.825
1.354.186
1.526.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.077.374
1.322.459
1.515.929
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
735.710
1.249.846
1.136.853
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
735.710
1.249.846
1.136.853
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.274
225.493
283.613
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
713.436
1.024.353
853.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.041
199.899
12.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
591.669
1.449.745
1.149.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.274
225.493
283.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
569.395
1.224.252
866.009

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır