HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HUBVC

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
2.204.290
5.209.925
4.503.021
3.096.415
Duran Varlıklar
50.036.250
80.408.081
196.915.350
201.916.861
Toplam Varlıklar
52.240.540
85.618.006
201.418.371
205.013.276
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.802.086
510.739
629.268
935.602
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.606
70.431
75.246
69.559
Toplam Yükümlülükler
1.803.692
581.170
704.514
1.005.161
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.436.848
85.036.836
200.713.857
204.008.115
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
50.436.848
85.036.836
200.713.857
204.008.115
Toplam Kaynaklar
52.240.540
85.618.006
201.418.371
205.013.276

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
96.625
2.655.265
649.861
0
Satışların Maliyeti
0
0
-2.078.250
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
96.625
2.655.265
-1.428.389
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
96.625
2.655.265
-1.428.389
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.861.954
26.041.075
107.300.181
-2.877.920
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.861.954
26.041.075
107.300.181
-2.877.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
6.796.667
26.236.358
107.665.759
-2.857.072
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
6.796.667
26.236.358
107.665.759
-2.857.072
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
6.796.667
26.236.358
107.665.759
-2.857.072
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.796.667
26.236.358
107.665.759
-2.857.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-651
-16.502
11.262
1.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.796.016
26.219.856
107.677.021
-2.855.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.796.016
26.219.856
107.677.021
-2.855.604

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır