BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNPFK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
369.817
619.445
1.184.242
1.603.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
3.777.905
5.486.540
7.390.723
10.206.743
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
86.702
76.061
57.177
59.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
11.439
26.720
17.786
40.932
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.718
7.834
13.199
38.606
Diğer Aktifler
106.681
378.121
356.952
507.465
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
6
6
6
6
Varlıklar Toplamı
4.367.268
6.594.727
9.020.085
12.457.084
Alınan Krediler
3.342.107
5.244.425
7.099.847
9.552.903
Faktoring Borçları
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.099
9.391
8.930
10.761
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
73.055
352.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Karşılıklar
24.636
29.337
46.453
63.907
Cari Vergi Borcu
30.879
38.412
88.306
166.652
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
137.054
262.641
388.534
433.805
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
824.493
1.010.521
1.314.960
1.876.260
Ödenmiş Sermaye
109.165
109.165
109.165
109.165
Yükümlülükler Toplamı
4.367.268
6.594.727
9.020.085
12.457.084

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
348.859
463.618
829.678
1.420.290
Finansman Giderleri
-126.164
-191.970
-368.901
-648.855
Brüt Kâr (Zarar)
222.695
271.648
460.777
771.435
Esas Faaliyet Giderleri
-59.067
-71.097
-129.425
-221.243
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
163.628
200.551
331.352
550.192
Diğer Faaliyet Gelirleri
134.797
268.445
232.652
349.419
Karşılık Giderleri
-57.239
-78.964
-27.590
-39.164
Diğer Faaliyet Giderleri
-77.871
-156.499
-141.559
-122.541
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
163.315
233.533
394.855
737.906
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
163.315
233.533
394.855
737.906
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
125.913
187.795
309.844
595.348
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
125.913
187.795
309.844
595.348
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
125.913
187.795
309.844
595.348
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
-578
-1.767
-5.405
-3.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.335
186.028
304.439
592.284

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır