ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
179.342.846
480.915.117
543.194.363
579.536.042
Duran Varlıklar
76.280.320
96.797.650
164.817.804
167.910.561
Toplam Varlıklar
255.623.166
577.712.767
708.012.167
747.446.603
Kısa Vadeli Yükümlülükler
217.232.043
494.935.687
614.723.060
698.255.274
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.370.303
31.315.297
65.752.394
42.792.173
Toplam Yükümlülükler
231.602.346
526.250.984
680.475.454
741.047.447
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.020.820
51.461.783
27.536.713
6.399.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
24.020.820
51.461.783
27.536.713
6.399.156
Toplam Kaynaklar
255.623.166
577.712.767
708.012.167
747.446.603

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
335.265.960
686.839.428
1.422.045.792
324.785.546
Satışların Maliyeti
-283.887.074
-563.658.550
-1.239.549.287
-295.008.820
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
51.378.886
123.180.878
182.496.505
29.776.726
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
51.378.886
123.180.878
182.496.505
29.776.726
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
12.505.050
31.523.969
74.992.825
-448.152
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
12.505.050
32.836.467
75.187.740
-448.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-10.343.287
10.202.725
9.219.784
-18.150.825
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-8.131.158
7.572.680
9.125.030
-20.571.547
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-8.131.158
7.572.680
9.125.030
-20.571.547
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.131.158
7.572.680
9.125.030
-20.571.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.332.759
-5.491.510
-28.038.100
-566.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.463.917
2.081.170
-18.913.070
-21.137.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-9.463.917
2.081.170
-18.913.070
-21.137.557

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır