ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
296.305.306
457.041.053
802.662.355
916.091.679
Duran Varlıklar
233.234.939
261.633.460
413.946.535
420.513.289
Toplam Varlıklar
529.540.245
718.674.513
1.216.608.890
1.336.604.968
Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.279.293
264.813.556
541.327.918
683.386.636
Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.589.625
49.764.617
86.806.996
57.253.854
Toplam Yükümlülükler
152.868.918
314.578.173
628.134.914
740.640.490
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
376.671.327
404.096.340
588.473.976
595.964.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
376.671.327
404.096.340
588.473.976
595.964.478
Toplam Kaynaklar
529.540.245
718.674.513
1.216.608.890
1.336.604.968

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
388.349.868
604.087.428
1.366.894.958
355.235.265
Satışların Maliyeti
-229.554.608
-349.640.152
-788.754.179
-183.947.364
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
158.795.260
254.447.276
578.140.779
171.287.901
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
158.795.260
254.447.276
578.140.779
171.287.901
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
28.254.402
42.387.735
228.315.833
30.588.666
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
42.177.891
43.860.611
229.325.522
30.588.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
41.078.346
44.878.183
201.132.193
17.975.857
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
33.252.582
33.988.975
210.810.291
14.226.854
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
33.252.582
33.988.975
210.810.291
14.226.854
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
33.252.582
33.988.975
210.810.291
14.226.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.520.195
-6.563.962
-26.432.655
-6.736.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.732.387
27.425.013
184.377.636
7.490.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
30.732.387
27.425.013
184.377.636
7.490.502

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır